Đại lý xi măng

Công ty Minh Toàn là Tổng Đại lý Bao tiêu sản phẩm xi măng “Kim Đỉnh” bao và rời (bằng xe téc chuyên dùng) tại các tỉnh Miền Trung.

Trên 20 năm có mặt tại thị trường miền Trung. Hiện nay, chúng tôi đã có một mạng lưới trên 300 Đại lý và nhiều công trình tiêu thụ, trong đó năng lực vận tải của Công ty Minh Toàn trên 200 chiếc xe các loại, đặc biệt chúng tôi có một đội hơn 20 xe téc chuyên dùng vận chuyển xi măng rời cung cấp cho các trạm trộn bê tông. Qua thời gian dài sử dụng, đã được khách hàng so sánh, lựa chọn Công ty Minh Toàn cung cấp xi măng và đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế trong xây dựng, xi măng Kim Đỉnh đã được đưa vào sử dụng cho nhiều nhiều công trình trọng điểm Quốc gia và công trình dân dụng.

Công ty Minh Toàn

Sản phẩm xi măng “ Kim Đỉnh“ do Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) của Tập đoàn Luks Industrial Limited Hong Kong, chuyên sản xuất các loại xi măng PCB30, PCB40, PC40, xi măng Bền Sun phát trung bình (TYPE II ) , xi măng Bền Sun phát Cao PCSR 40 ( TYPE V ) và xi măng tỏa nhiệt PCLH 40; công suất sản xuất 2,4 triệu tấn/năm,  xi măng “Kim Đỉnh” theo các TCVN 2682- 2009, TCVN 6260 - 2009, TCVN 6067 - 2004 và ASTM C150/C150M - 16, phòng thí nghiệm được công nhận đạt cấp Quốc gia VILAS  - ISO/ IEC 17025:2005 ( VILAS 068). Nhà máy đã đạt được các Tiêu Chuẩn Quốc tế về Quản lý Chất Lượng ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 và OHSAS 18001 : 2007,

Trên 20 năm có mặt tại thị trường miền Trung . Hiện nay, chúng tôi đã có một mạng lưới trên 300 Đại lý và nhiều công trình tiêu thụ, trong đó năng lực vận tải của Công ty Minh Toàn trên 200 chiếc xe các loại, đặc biệt chúng tôi có một đội hơn 20 xe téc chuyên dùng vận chuyển xi măng rời cung cấp cho các trạm trộn bê tông. Qua thời gian dài sử dụng, đã được khách hàng so sánh, lựa chọn Công ty Minh Toàn cung cấp xi măng và đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế trong xây dựng, xi măng Kim Đỉnh đã được đưa vào sử dụng cho nhiều nhiều công trình trọng điểm Quốc gia và công trình dân dụng 

Sản phẩm xi măng

Công trình tiêu biểu

Qua thời gian dài sử dụng, đã được khách hàng so sánh, lựa chọn Công ty Minh Toàn cung cấp xi măng và đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế trong xây dựng, xi măng Kim Đỉnh đã được đưa vào sử dụng cho nhiều công trình trọng điểm Quốc gia và công trình dân dụng

Thủy điện Dak Drinh - tỉnh Quảng Ngãi

Thủy điện Dak Drinh - tỉnh Quảng Ngãi

Thủy điện Sông Bung 4 - tỉnh Quảng Nam

Thủy điện Sông Bung 4 - tỉnh Quảng Nam

Cầu Trần Thị Lý

Cầu Trần Thị Lý

Hầm chui cầu Trần Thị Lý

Hầm chui cầu Trần Thị Lý

Cầu Rồng

Cầu Rồng

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi